Home
CVO•IVORAN
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS
Gebruik je gezond verstand

Verhoging inschrijvingsgeld

Met ingang van 1 januari 2015 wordt het inschrijvingsgeld per lesuurcursist van 1,15 € op 1,50 € gebracht. De verhoging van het inschrijvingsgeld beperkt zich tot het standaardtarief. Voor de cursisten die recht hebben op verminderd inschrijvingsgeld wijzigt er niets.

De verhoging is een besparingsmaatregel van de Vlaamse Overheid. Ze zorgt niet voor meer inkomsten voor de school, ze moet namelijk volledig worden doorgestort naar de overheid.

 

 

CVO • IVORAN in beeld